Návrh komína pre odborníka
Vhodnym výberom typu komína a jeho parametrov sa zabezpečí správne a hospodárne prevádzkovanie pripojeného spotrebiča.

Ponúkame Vám návrh komína podľa normy EN 13384 pre komín podľa Vami nižšie zadaných parametrov.

Návrh komína, ktorý Vám zdarma zhotovíme, zabezpečí bezpečnú a hospodárnu prevádzku vykurovacieho systému a taktiež zjednoduší priebeh schvaľovania komínového systému.

Formulár

Pre návrh komína podľa STN EN 13384-1

Údaje majiteľa:
Meno: * 
Telefón:  
Email: * 
Z dôvodu jednoduchej dostupnosti prosím udajte e-mailovú adresu ( nie je to povinné )
Údaje sídla:
Názov: * 
Rodinný dom, dielňa, hospodárska budova, a iné:
Sídlo: * 
Okres: * 
Ulica: * 
Číslo domu: * 
Umiestnenie
Umiestnenie komína: * Spotrebič
Výrobca: * 
Typ: * 
Výkon ( kW ): * 
Dymovod
Výrobca:  
Typ:  
Prevedenie dymovodu, jeho rozmery

Prierez: * 


Átmérő (mm): * 
Oldalhosszúság (mm x mm): * 
Účinná výška dymovodu ( Fhm): * 
Celková dĺžka dymovodu (L ): * 
Celková dĺžka vnútorná vo vykurovanom priestore: * 
Celková dĺžka v studenom priestore: * 
Odpory ( kolená ):
Uhol (°):  


db (90°-os): * 
db (45°-os): * 
Iné odpory? * 


Adja meg az adatait: * 
Komín
Komínové úseky, pripojenie

Vnútorný úsek vo vykurovanom priestore ( M1): * 
Vnútorný úsek v nevykurovanom priestore ( M2): * 
Nad strechou ( M3 ): * 
Účinná výška ( Mh ): * 
Pripojenie do komína: * Vyústenie:
Poloha voči stavbe:
Prevýšenie komína nad hrebeňom strechy aspoň 40 cm (h ≥ 40 cm) * 


Vodorovná vzdialenosť vyústenia komína od strešnej roviny aspoň 2,30 m (d ≥ 2,30 m) * 


Sklon strechy väčší ako 40° * 


Poloha voči susedným objektom ( stavby, stromy, kopce ):
Vzdialenosť vyústenia od susedných stavieb, terénnych objektov a iné menej ako 15 m (L ≤ 15 m) * 


V prípade vodorovnej vzdialenosti vyústenia komína od najvyššieho bodu prekážky menšej ako 15 m je uhol medzi spojnicou vyústenia a najvyšším bodom prekážky a vodorovnej roviny väčší ako 10° (Beta ≥ 10°) * 


V prípade vodorovnej vzdialenosti vyústenia komína od prekážky menšej ako 15 m je uhol medzi vyústením a okrajmi prekážky väčší ako 30° (Alfa ≥ 30°) * 


Iné informácie:  
Prosím zadajte také informácie, ktoré ste nemohli zadať do formulára!

 

Leier komíny 33 ročná garancia