Kémények

Komínový systém Leier Eco Plus

Komínový systém Leier Eco Plus

Úplne izolovaný komínový systém Leier ECO Plus je komín vhodný pre pripojenie širokej škály vykurovacích zariadení s otvorenou spaľovacou komorou na rôzne druhy palív - plynové kotly, krbové vložky, kotly na tuhé a kvapalné palivo. Zadné odvetranie komína zabezpečuje odvádzanie vlhkosti z komínového telesa.

Komínový systém Leier Smart

Komínový systém Leier Smart

Našou novinkou je úplne izolovaný komínový systém SMART, ktorý je najmenší na trhu.

Je ideálny pre použitie v rodinných domoch. Slúži na pripojenie širokej škály vykurovacích zariadení s otvorenou spaľovacou komorou, ktoré sú na rôzne druhy palív - krbové vložky, kotly na tuhé palivo.

Výhodou komína je jeho rozmer, z pôdorysnej plochy zaberá len 0,1 m2!

Komínový systém Leier Multikeram

Komínový systém Leier Multikeram

Slúži na pripojenie vykurovacích zariadení na rôzne palivá s otvorenou spaľovacou komorou, ktoré vykurujú bytové alebo rodinné domy.

Je vhodný pre kotly na tuhé palivo s nízkou teplotou spalín, ako napr. drevosplyňujúce kotly alebo kotly na pelety, klasické kotly na drevo a uhlie, krbové vložky a piecky, ale aj pre spotrebiče s otvorenou spaľovacou komorou na rôzne iné palivá, napr. plynové kotly alebo kotly na vykurovací olej. Tento komín zabezpečuje najväčšiu slobodu pri výbere vykurovacích zariadení bez potreby prísunu vzduchu cez komín.

Komínový systém Leier Multikeram LAS

Komínový systém Leier Multikeram LAS

Tento komínový systém predstavuje – najvyššiu technickú úroveň, je vhodný na pripojenie spotrebičov na rôzne palivá s otvorenou ale aj uzavretou spaľovacou komorou. Je optimálnym riešením pre plynové turbo a kondenzačné kotly, ako aj pre kotly na tuhé palivá s uzavretou spaľovacou komorou.

V prípade bytových domov predstavujú ideálne riešenie pre pripojenie viacerých turbo plynových kotlov do jedného komínového prieduchu. Tento komín zabezpečuje najväčšiu slobodu pri výbere vykurovacieho zariadenia, umožňuje vykonať v priebehu užívania stavby výmenu vykurovacieho zariadenia.

Komínový systém Leier Multikeram LAS P1

Komínový systém Leier Multikeram LAS P1

Komínový systém Leier Multikeram LAS P1 je pretlakový turbo komín vhodný pre pripojenie kondenzačnej a nízkoteplotnej vykurovacej techniky na plynné a kvapalné palivo.

Výhody keramickej komínovej vložky sú vhodne skĺbené s pretlakovou prevádzkou s kategóriou pretlaku P1. Použitá pretlaková technológia umožňuje odvádzanie spalín od pripojených kondenzačných plynových spotrebičov a použitím menších priemerov prieduchov ako pri podtlakových komínoch.

Cez komín je možné privádzať vzduch pre spaľovanie k spotrebičom. Použitie komínového systému Multikeram LAS P1 je ideálnym riešením pre bytové stavby, systém umožňuje výmenu pripojeného spotrebiča bez potreby vykonať dodatočné úpravy.

 

Leier komíny 33 ročná garancia